Julie Morgan AM for Cardiff North
Choose language | Dewis iaith
gb wales
Need help? Call | Angen help? Ffoniwch 0300 200 6241 
or | neu   email Julie | E-Bostiwch Julie      
Julie Morgan AM for Cardiff North

Newyddion gan Julie Morgan

Newyddion gan Julie Morgan AS. Julie yw’r Aelod o’r Senedd dros Ogledd Caerdydd. Hefyd, hi yw’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn Llywodraeth Cymru – i weld rhagor am ei gwaith yn ei rôl weinidogol, gweler gwefan Llywodraeth Cymru.


Feb 19, 2019, 4:14 PM
Julie Morgan, Assembly Member for Cardiff North, has campaigned along with MP Anna McMorrin to save the 86 bus route which is a 'lifeline' for those without a car
Feb 6, 2019, 3:28 PM
Assembly Member for Cardiff North, Julie Morgan, has called on the council to halt planned cuts to vital bus routes throughout her constituency which are a 'lifeline' for older people and those without cars
Dec 4, 2018, 3:43 PM
Constituents heard an update an Llanishen Reservoir from Welsh Water and met representatives of environmental organsations at Julie Morgan's environment event.