Julie Morgan AM for Cardiff North
Choose language | Dewis iaith
gb wales
Need help? Call | Angen help? Ffoniwch 0300 200 6241 
or | neu   email Julie | E-Bostiwch Julie      
Julie Morgan AM for Cardiff North

Newyddion gan Julie Morgan

Newyddion gan Julie Morgan AS. Julie yw’r Aelod o’r Senedd dros Ogledd Caerdydd. Hefyd, hi yw’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn Llywodraeth Cymru – i weld rhagor am ei gwaith yn ei rôl weinidogol, gweler gwefan Llywodraeth Cymru.


Apr 2, 2020, 1:12 PM
An update for constituents about the planning process for the new Velindre Cancer Centre in Cardiff North
Mar 27, 2020, 2:44 PM
Rwyf wedi casglu lincs a gwybodaeth am y coronafeirws i etholwyr. Amcan y dudalen hon yw eu cyfeirio at nifer o ffynonellau gwybodaeth am ystod o bynciau, gan gynnwys iechyd, cyngor gan y Llywodraeth, gwybodaeth i fusnesau a gwybodaeth am gyflogaeth ac ati
Mar 17, 2020, 3:47 PM
Heddiw, gwnaeth Ken Skates, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, ddatganiad yn y Cyfarfod Llawn ar y cymorth sydd ar gael yng Nghymru i fusnesau y mae’r coronafeirws wedi effeithio arnynt.
Mar 17, 2020, 3:13 PM
Heddiw, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru becyn o gymorth gwerth mwy na £200 miliwn i gefnogi busnesau bach yn ystod pandemig y coronafeirws.
Mar 6, 2020, 9:59 AM
Today I'm launching a campaign to plant 21 trees across Cardiff North because I'm concerned about climate change (and to mark 21 years of representing the constituency).
#
Jan 9, 2020, 2:49 PM
There's still time to renew your Over-60s bus pass for continued free travel