Julie Morgan AM for Cardiff North
Choose language | Dewis iaith
gb wales
Need help? Call | Angen help? Ffoniwch 0300 200 6241 
or | neu   email Julie | E-Bostiwch Julie      
Julie Morgan AM for Cardiff North

CYSYLLTU Â Julie Morgan

Ymholiadau cyffredinol ac am y coronafeirws

Julie-as-Minister-head-shot-2020.jpgFel eich Aelod o'r Senedd dros Ogledd Caerdydd, mae fy swyddfa ar gau dros dro oherwydd y coronafeirws ond mae fy staff profiadol a minnau'n dal i fod yma i gynnig help drwy e-bost a thros y ffôn - gweler fy manylion cyswllt isod.

 • Os oes arnoch angen help gyda mater yn ymwneud â’r coronafeirws neu unrhyw fater arall, mae croeso i chi gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r ffurflen gyswllt ar y wefan hon..
 • Neu gallwch ffonio 0300 200 6241 a gadael neges. Byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Ymholiadau gan y cyfryngau

Mae Julie ar gael ar gyfer cyfweliadau a gall ddarparu dyfyniadau ar straeon newyddion a materion sy'n effeithio ar ei hetholwyr. Anfonwch neges e-bost at swyddog cyfathrebu Julie.

 • Cysylltwch â SWYDDFA’R WASG LLYWODRAETH CYMRU os oes gennych ymholiad i'r wasg i Julie fel y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.
 • Rhif ffôn Swyddfa’r Wasg 0300 025 8099.

Cysylltwch â Julie Morgan drwy e-bost

Os byddwch yn llenwi'r ffurflen isod bydd Julie yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl. Dylech gael neges i gydnabod bod eich ffurflen wedi'i hanfon a neges e-bost gan y tîm i gadarnhau ei fod wedi'i derbyn (gall hyn gymryd hyd at wythnos oherwydd nifer y negeseuon e-bost).

DS Rhowch eich enw llawn, eich cyfeiriad, gan gynnwys y cod post* a’ch rhif ffôn pan fyddwch yn cyflwyno'r ffurflen ar-lein isod.

* Mae hyn yn bwysig er mwyn i ni allu adnabod etholwyr

 • Invalid form token. Please reload this form and submit again.
 • The field First Name | Enw Cyntaf is required.
 • The field Last Name | Cyfenw is required.
 • The field Phone Number | Rhif Ffôn Sydd is required.
 • The field Email Address | Cyfeiriad E-bost is required.
 • The field Postcode | Cod Post is required.
 • The field Message | Neges is required.
Required
Required
Required
Required
Required
Don't worry – we won't add you to any email list. This is just so we can contact you in case you have questions.
Diolch am gysylltu – anfonwyd eich e-bost. Rwy'n cael maint sylweddol o ohebiaeth ond dylech gael cydnabyddiaeth o fewn wythnos.
Required