Julie Morgan AM for Cardiff North
Choose language | Dewis iaith
gb wales
Need help? Call | Angen help? Ffoniwch 0300 200 6241 
or | neu   email Julie | E-Bostiwch Julie      
Julie Morgan AM for Cardiff North

Atal y cymorthfeydd dwywaith yr wythnos dros dro

Y wybodaeth ddiweddaraf am y coronafeirws

Facebook-cover-Coronavirus.png

Ar hyn o bryd mae Julie a'i thîm o weithwyr achos yn gweithio gartref yn unol â chyngor Llywodraeth Cymru mewn ymateb i argyfwng y coronafeirws.

Ond mae'r tîm ar gael o hyd i helpu etholwyr gyda phroblemau sy’n ymwneud â’r coronafeirws ac unrhyw beth arall y mae angen cymorth ag ef arnoch.

Cysylltwch â ni drwy ddefnyddio'r ffurflen gyswllt ar y wefan hon (ar waelod pob tudalen) neu gallwch ffonio 0300 200 6241.

Pa fath o faterion y gall Julie Morgan AS fy helpu gyda nhw?

Gall y tim profiadol iawn o weithwyr achos helpu etholwyr â phroblemau gan gynnwys:

  • materion cynllunio
  • tai, digartrefedd, troi allan
  • problemau iechyd
  • problemau trafnidiaeth
  • materion addysg
  • [Nid yw materion mewnfudo wedi'u datganoli felly mae'n well cysylltu â'ch Aelod Seneddol lleol: Anna McMorrin AS.]
  • ymddygiad gwrthgymdeithasol / anghydfodau cymdogaeth
  • traffig / parcio / dirwyon
  • materion amgylcheddol
  • budd-daliadau / PIP / taliadau tai dewisol / credyd cynhwysol

Yr Eglwys Newydd

Swyddfa etholaeth Julie Morgan

17 Plasnewydd
Yr Eglwys Newydd
Caerdydd CF14 1NR

Mae Julie yn cynnal cymorthfeydd yn ei swyddfa etholaeth yn yr Eglwys Newydd ar ddydd Gwener rhwng 12.30-1.30pm*.

*Sylwch ar yr amser newydd (2-3pm yn flaenorol)

Llanisien

Swyddfa etholaeth y Blaid Lafur

13 Ffordd Llangranog
Llanisien
Caerdydd CF14 5BL

Mae Julie yn cynnal cymorthfeydd rheolaidd ar ddydd Llun rhwng 10 a 11am.

Bae Caerdydd

Swyddfa Julie yn y Senedd

Julie Morgan AS
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd CF99 1NA