Julie Morgan AM for Cardiff North
Choose language | Dewis iaith
gb wales
Need help? Call | Angen help? Ffoniwch 0300 200 6241 
or | neu   email Julie | E-Bostiwch Julie      
Julie Morgan AM for Cardiff North

The Assembly is now the Senedd Cymru / Welsh Parliament

From 6 May 2020 the Assembly will become the Welsh Parliament, commonly known as the Senedd.

The Assembly today is a very different institution to the one established in 1999. Now with full law-making powers and the ability to vary taxes, the new name will reflect its constitutional status as a national parliament.

✔️ I have changed my Facebook page name to reflect this.

✔️ I will be called your Member of the Senedd (MS) / Aelod o’r Senedd (AS).

✔️ My email address will also be changing and you will be able to contact me at: julie.morgan@senedd.wales.

 

 

Er gwybodaeth, mae enw’r Cynulliad Cenedlaethol yn newid. O 6 Mai 2020 bydd enw’r Cynulliad yn newid i Senedd Cymru, a chyfeirir at y sefydliad  yn gyffredin fel y Senedd.

✔️ Rwyf wedi newid enw fy nhudalen Facebook felly i adlewyrchu hyn.

✔️ Fe’m gelwir yn Aelod o’r Senedd (AS) / Member of the Senedd (MS).

✔️ Bydd fy nghyfeiriad e-bost hefyd yn newid a gallwch gysylltu â mi ar: julie.morgan@senedd.cymru.