Julie Morgan AM for Cardiff North
Choose language | Dewis iaith
gb wales
Need help? Call | Angen help? Ffoniwch 0300 200 6241 
or | neu   email Julie | E-Bostiwch Julie      
 • Julie Morgan, Aelod o’r Senedd dros Ogledd Caerdydd

  Julie Morgan, Aelod o’r Senedd dros Ogledd Caerdydd

  ... yn cynrychioli Gogledd Caerdydd yn y Senedd ers 2011

  Darllen mwy

 • Julie Morgan, Aelod o’r Senedd dros Ogledd Caerdydd

  Julie Morgan, Aelod o’r Senedd dros Ogledd Caerdydd

  ... yn ymgyrchu dros drigolion Gogledd Caerdydd yn y Senedd ers 2011 (ac fel Aelod Seneddol rhwng 1997 a 2010)

  Darllen mwy

 • Julie Morgan, Aelod o’r Senedd dros Ogledd Caerdydd

  Julie Morgan, Aelod o’r Senedd dros Ogledd Caerdydd

  ... yn gweithio’n galed dros etholwyr Gogledd Caerdydd fel eich Aelod Llafur Cymru o’r Senedd (AS)

  Darllen mwy

 • Julie Morgan, Aelod o’r Senedd dros Ogledd Caerdydd

  Julie Morgan, Aelod o’r Senedd dros Ogledd Caerdydd

  ... yn gweithio’n agos gyda chynghorwyr Llafur ledled Gogledd Caerdydd

  Darllen mwy

 • Julie Morgan, Aelod o’r Senedd dros Ogledd Caerdydd

  Julie Morgan, Aelod o’r Senedd dros Ogledd Caerdydd

  ... yn cynrychioli Gogledd Caerdydd yn y Senedd ers 2011

  Darllen mwy

 • Julie Morgan, Aelod o’r Senedd dros Ogledd Caerdydd

  Julie Morgan, Aelod o’r Senedd dros Ogledd Caerdydd

  ... yn cynrychioli Gogledd Caerdydd ochr yn ochr ag Anna McMorrin AS

  Darllen mwy

 • Julie Morgan, Aelod o’r Senedd dros Ogledd Caerdydd

  Julie Morgan, Aelod o’r Senedd dros Ogledd Caerdydd

  ... yn siarad mewn digwyddiadau yn y Senedd i gefnogi etholwyr

  Darllen mwy

Cymorthfeydd wythnosol: Wedi’u hatal dros dro

Ni fyddwn yn cynnal sesiynau galw heibio yn y cymorthfeydd ar ddydd Llun a dydd Gwener (ag eithrio gwyliau banc) yn ystod argyfwng y coronafeirws.

 • Mae Julie a’i thîm yn gweithio gartref, ond gallwch barhau i gysylltu â hi drwy e-bost.
 • Os yn bosibl, gofynnwn ichi ddefnyddio’r ffurflen ar dudalen gyswllt y wefan hon i gysylltu â’r tîm.
 • Hefyd, gallwch ffonio 0300 200 6241. Gadewch neges a bydd aelod o dîm Julie yn cysylltu â chi.

Cyfryngau cymdeithasol

Gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf am waith Julie ac unrhyw newyddion drwy ei ffrydiau ar y cyfryngau cymdeithasol.

Facebook @JulieMorganMS

Twitter @JulieMorganLAB

Instagram = juliemorgan_cardiffnorth

Mae Julie yn defnyddio cyfrif Twitter ar wahân ar gyfer ei gwaith fel y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol, sef @WGhealthandcare

 

Cysylltwch â Julie

Y ffordd orau o gael cymorth gan Julie ynghylch mater penodol yw i ddefnyddio’r ffurflen gyswllt ar y wefan hon (gweler y dudalen gyswllt) neu i ffonio swyddfa’r etholaeth ar 0300 200 6241.

Cofrestrwch i gael copi o gylchlythyr Julie


Yn y Newyddion...

#
Diweddariad ar y cyfyngiadau coronafeirws
Mae'r Gweinidog Iechyd Vaughan Gething wedi cadarnhau y bydd rheolau'r coronafeirws yn cael eu tynhau ar draws y De y penwythnos hwn, gan gynnwys yn y…
#
Cyllid ychwanegol i gefnogi plant dros wyliau’r haf yng Nghymru
Heddiw (dydd Llun 6 Gorffennaf), cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y caiff £2.6m o gyllid ychwanegol ei fuddsoddi i gefnogi plant ledled Cymru yn ystod…
#
My views on the new Velindre Cancer hospital
This is my response to constituents about concerns over the new Velindre Cancer Centre - it sets out my views in the context of this long, complex…